Quy định mới có hiệu lực từ ngày 1-1-2020

Quy định mới có hiệu lực từ ngày 1-1-2020

Luật mới ban hành giống như tội phản động”- Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia.” Các nhà làm luật … ngày xưa đi thi có chạy điểm mới đậu vì trình độ quá yếu khg hiểu được nghĩa của các từ: Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc….Ai đời uống rượu ,bia mà bị đè đổ vô hong bao giờ?

plo.vn

Quy định mới có hiệu lực từ ngày 1-1-2020

(PLO)- Cấm ép người khác uống rượu, bia; Phạm nhân đồng tính chuyển giới được giam giữ riêng… là hai trong các quy định mới có hiệu lực từ ngày 1-1-2020.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *