Lexub – Merger Contract in Vietnam | English

Have you used Lexub's lawyer-to-lawyer document marketplace yet? Here's “Merger Contract” template /in English/ from – Nhuan Nguyen solo practitioner in Ho Chi Minh, Vietnam. Lexub is a lawyer-to-lawyer document marketplace connecting lawyers around the world ** Easily share and license your documents directly with other lawyers anywhere ** Access precedents and example documents from…

Đủ kiểu “khủng bố” con nợ

Không may vướng vào “Bọn đòi nợ thuê”! Hãy tự cứu lấy mình bằng cách nhanh chóng trình báo CA nơi mình cư trú ,nếu khg ra khỏi nhà được thì báo 113 qua ĐT ,cũng là cách hợp tác vơi CA giử gìn an ninh trật tự an toàn nhất Đủ kiểu “khủng bố”…