Mấy ac xin cho em hỏi

Mấy ac xin cho em hỏi
Người vu khống làm nhục, bôi nhọ danh dự người khác thì em muốn thưa kiện phải làm như thế nào
E cảm ơn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *