Luật sư cho em hỏi

Luật sư cho em hỏi
Hiện tại tỉnh Đồng Nai em đã bát bỏ giấy ( xác nhận hạnh kiểm) k áp dụng nữa.
Nhưng en xin cty ở Bình Dương thì cty lại đòi có giấy ( xác nhận hạn kiểm), em phải làm sao ?
Mong luật sư giải thích giúp em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *