Xử phạt hành vi vi phạm về đánh số thứ tự ghế ngồi, chỗ ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ mang thai, hướng dẫn thoát hiểm của cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải, dị

Xử phạt hành vi vi phạm về đánh số thứ tự ghế ngồi, chỗ ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ mang thai, hướng dẫn thoát hiểm của cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải, dị

Xử phạt hành vi KHÔNG ĐÁNH SỐ THỨ TỰ GHẾ NGỒI, không có chỗ ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ mang thai, hướng dẫn thoát hiểm của cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.
Bấm xem chi tiết link dưới đây:
http://luattrongtay.vn/ViewFullTextService/Id/

Khác

Xử phạt hành vi vi phạm về đánh số thứ tự ghế ngồi, chỗ ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ mang thai, hướng dẫn thoát hiểm của cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải, dị

Xử phạt hành vi vi phạm về đánh số thứ tự ghế ngồi, chỗ ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ mang thai, hướng dẫn thoát hiểm của cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải theo quy định c….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *