Xử nghiêm trách nhiệm chủ tịch UBND không chấp hành án hành chính

Phát biểu nghe hay ghê …Vụ án hành chính …Đúng như con kiến đi kiện củ khoai ,tôi có 2 vụ án HC ( 1 kiện CT TPHCM ,2 CT UBND H BC) chìm vào quên lãng.

Xử nghiêm trách nhiệm chủ tịch UBND không chấp hành án hành chính

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm Chủ tịch UBND, UBND các cấp không chấp hành án hành chính nhằm bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *