Xin phép mn cho em hỏi..

Xin phép mn cho em hỏi..
Hiện tại em đang làm việc ở một công ty..
Time mấy tháng trước em xin nghĩ làm nhưng công ty không cho nghĩ..và nếu em nghĩ công ty sẽ ko hoàn trả lương…
Nhưng time này nhà e có ba tai nạn nên em xin nghĩ chăm sóc . và hiện tại em đang đống bảo hiểm và công ty đang giữ lương của em hết 3triệu..
Vậy khi em nghĩ em có được trả bảo hiểm không ạ..số tiền đó chắc chắn bị mất phải ko ạ..
Nhờ ad duyệt bài dùm em với. Em cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *