Xin phép ad cho tác giả đăng bài chút.

Xin phép ad cho tác giả đăng bài chút.
Sách của các tác giả là GV, CBCS CAND.
Giá:
Hình sự 100k
Tố tụng 120k
Chưa kể ship (30~35k)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *