Xin nhóm tư vấn giúp mình: e trai mình hiện đang đi trại cải tạo và đã thực hiện cải…

Xin nhóm tư vấn giúp mình: e trai mình hiện đang đi trại cải tạo và đã thực hiện cải tạo được gần 2 năm ( tổng hình phạt là 5 năm 6 tháng) vậy e trai mình cần những điều kiện nào để được hưởng sự khoan hồng giảm án của pháp luật sớm hòa nhập với cộng đồng. Mình tên Nga sdt: 0972857522.Xin chân thành cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *