Xin nhờ các qúy ban trong hội luật sư giúp giùm và xin cho ý kiến ạ

Xin nhờ các qúy ban trong hội luật sư giúp giùm và xin cho ý kiến ạ
Tôi là người bị kiện ạ hôm nay là ngày triệu tập lấy lời khai bên kiện đem 4 người làm chứng lên lấy lời khai toàn là bịa đặt và vu khống để chứng minh bên bị kiện gian dối và tôi được biết 4 người này được mướn với giá 4 triệu 1 người thì tôi phải làm sao vì bên kiện làm theo sụ sắp sếp của luật sư bên kiện
Dạ kính mong các bác liêm chính cứu giúp gđ em ạ
Xin cảm ơn các bác ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *