xin nhờ các luật sư:

xin nhờ các luật sư:
mảnh đất e mua trước hôn nhân, trong hôn nhân có bán đi để sửa nhà, số tiền bán đất có tính là tiền chung không ạ?
em xin cảm ơn các Luật sư nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *