Xin mội người giúp đỡ cho e :

Chuyện là gia đình e mở tiệm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật nhỏ ( VTNN ) ở 1 chợ xã nhỏ nay kinh danh gần 33 năm lúc đâu khu của e người bán chỉ có 3 điểm ( VTNN ) thuế khoán đống 1.300.000đ/1 tháng bán cho đến năm 2018 thì được 7 điểm ( VTNN ) bắt đầu thuế lên tới 3.100.000đ/tháng chợ thì quá nhỏ người thì ít bán buôn khó khăn nên e viết đơn xin giảm nhưng bên đội thuế ko giảm nên gia đình cố bán cho đến năm 2019 thì bắt đầu lên đên khủng là 16 điểm bán thì thuế lại lên tới 4.100.000đ/tháng bên thuế nó khoán cho tiệm e lên tới danh thu 280.000.000đ/tháng thuế phải nộp 4.100.000đ/1thang , chợ thì quá nhỏ tiệm thì nhiều bán thì khó nên e viết đơn nhiều lần nhưng bên thuế ko giải viết giờ ae giúp mình làm cánh nào để giải viết miễn giảm thuế được ko vậy ? Xin cảm ơn ae nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *