xin mn giúp đỡ ạ. Chuyện là mẹ em làm việc cho cty may, lúc đầu thì làm bộ phận kia …

xin mn giúp đỡ ạ. Chuyện là mẹ em làm việc cho cty may, lúc đầu thì làm bộ phận kia thì làm quen với công việc r nhưng sau đó lại bị tổ trưởng chuyển qua làm công việc khác, rồi khi làm quen công việc này r thì lại chuyển mẹ em sang làm công việc khác. Em muốn nhờ mn xem có cách nào dùng pháp luật để cho tổ trưởng k điều mẹ em sang làm công việc khác k ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *