Xin lưu ý :Các thành viên CĐTVPL MP Mục tiêu của Groups là giải quyết các vướng mắc…

Xin lưu ý :Các thành viên CĐTVPL MP
  • Mục tiêu của Groups là giải quyết các vướng mắc về pháp lý,tố tụng DS, HS và ANTT xã hội
  • Những vướng mắc phải được đưa lên dạng câu hỏi để thành viên trả lời ,giải đáp theo khuôn khổ pháp luật VN
CĐTVPL không chấp nhận thông tin quảng cáo dù bất cứ hình thức nào đồng thời không đưa tin ngoài báo chính thông đăng dạng : Đơn KK &TC…Oan sai vì admin không xác minh được yêu cầu đó có xác thực hay không…Kính mong các thành viên tham gia đúng tiêu chí ,trong vòng pháp luật VN cho phép.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *