Xin hỏi các luật sư bây giờ nhà em xây một cánh cửa (cửa màu bạc) như hình dưới đây….

Xin hỏi các luật sư bây giờ nhà em xây một cánh cửa (cửa màu bạc) như hình dưới đây. Vì trong nhà có cháu bé nhỏ bị tâm thần tự kỷ mỗi lần mở cửa là bé chạy ra ngoài đường rất nguy hiểm. Nhưng khi xây lên thì nhà kế bên(nhà màu xanh dương) đã kiện nhà em sử dụng đất nhà nước trái phép. Và hẻm nhà em là hẻm cụt, chỉ có nhà em ở hẻm. Nhà em xây cửa chỉ xài vách của nhà em chứ không hề đụng chạm vách của nhà kế bên. Xin hỏi các luật sư em muốn làm đơn xin được xây cửa đó có được không? Và đơn làm như thế nào là đúng? Xin cảm ơm quý luật sư.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *