Xin cho hỏi!

Đối tượng nhiễm corona số 17 cố tình khai báo gian không thực hiện theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng sức khỏe- tính mạng-kinh tế của người khác như vậy.

Nếu các nạn Nhân của bệnh Nhân này khởi kiện và đòi bồi thường thì có được giải quyết không! Nếu chứng minh được việc nhiễm do bệnh Nhân này lây lan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *