Xin chào mọi người

Hiện tại nhà e đang thưa kiện liên quan đến đất đai. Nhà e có thuê 1 luật sư. Do ko hiểu bít về luật nên gia đình đã bị luật sư đó lừa gạt tự ý làm mọi giấy tờ bất lợi cho e. Đến hôm nay còn 4 ngày nữa là tòa xử thì gia đình mới biết. Mình ko hiểu con người lúc nào cũng nói đạo đức nhưng sau lưng lại làm những điều sai trái như z. Mọi người hiểu bít về đất đai xin tư vấn giúp e. Vì bên kia là người vừa có quyền lại vừa có tiền nữa. Mình mong trong xã hội này còn sự công bằng.
Thanks mọi người. Rất mong dc sự giúp đỡ của mọi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *