Xin chào mn

Xin chào mn
Gần nhà m có Gđ mới mua đất chuyển đến, họ buôn bán khí gas số lượng lớn.
Nhờ mn tư vấn dùm m, làm tn để yc họ di rời đc, khu nhà m là khu dân cư
Cảm ơn sự giúp đỡ của mn
M để ảnh đỡ trôi bài


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *