Xin chào. Em có 1 số vần đề cần hỏi ạ. E có kêu địa chính xuống đo đất.họ xuống đo b…

Xin chào. Em có 1 số vần đề cần hỏi ạ. E có kêu địa chính xuống đo đất.họ xuống đo bằng máy định vị gps họ bảo là nhà em xây lấn nhà bên cạnh là 0.5m . Nhưng trụ ranh bên kia cậm hồi đó là nhà em làm cách trụ ranh đó là 0.5m rồi, và dất đó là đất ruộng theo lời kể của ông bà cha mẹ là chổ đó là bờ mẫu hai bên cậm trụ ngay giữa vậy tại sao bên em lại xây lấn nhà bên kia được chứ. Nếu tính ra e bỏ trụ đó 0.5m rồi mà họ bảo là lấn 0.5m nữa tính từ trụ cậm ra là 1m . Ông bà cha mẹ em nói không thể nào vậy được tại đất ruộng có bờ mẫu đàng hoàng sao xây lấn được. W e có cách giải viết nào không ạ. E nghi là máy định vị không đúng ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *