Xin chào các luật sư. Mình chuẩn bị làm đơn nghỉ việc và có đền bù chi phí đào tạo. …

Xin chào các luật sư. Mình chuẩn bị làm đơn nghỉ việc và có đền bù chi phí đào tạo. Các bạn tư vấn giúp mình với ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *