Xin chào các Anh/chị. Xin phép nhờ Anh/chị giải đáp dùm về thủ tục ủy quyền: Ngày 5/…

Xin chào các Anh/chị. Xin phép nhờ Anh/chị giải đáp dùm về thủ tục ủy quyền: Ngày 5/11/2019 chồng tôi có ủy quyền cho tôi để chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho bên B (bên mua). Tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương đã soạn hợp đồng và cho chúng tôi cùng ký sẵn trên cơ sở các giấy tờ photo (không có bản chính)mà tôi cung cấp. Tuy nhiên bản chính GCN Quyền Sử dụng đất và Tài sản gắn liền trên đất được chi nhánh văn phòng đất đai TP cấp cho tôi vào 16g30 ngày 6/11/2019. Như vậy hợp đồng ủy quyền của chồng tôi ủy quyền cho tôi mà phòng công chứng thực hiện thủ tục vào ngày 5/11/2019 có bị vô hiệu hay không? Xin cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *