xin các vị luật sư tư vấn giúp

nhà em có 1 con đường 3m năm 2018 đã cục kiếm soát và quản lý đất đai ra văn bản chỉ đạo huyện xử lý. kết quả báo cáo của xã lên huyện và huyện báo cáo lên cục kiểm soát đất đai ghi rõ ” tại buổi làm việc UBND xã đã đề nghị hộ ông kia giữ nguyên hiện trảng đoạn đường đi theo đúng bản đồ địa chính đã được đo chỉnh lý đưavào sử dụng năm 2017 và đề nghị hộ ông kia không được tự ý lấn chiếm đường đi , tuy nhiên gần đây họ lại ngăn cản xe chạy vào đoạn đường này, em có làm đơn gửi UBND Xã yêu cầu xử lý hành vị ngăn cản và đe dọa tài xế của gia đình đó , tuy nhiên xã lại lôi cho con đường đã được giải quyết ra hòa giải Thêm lần nữa, mặc dù trước đó xã đã báo cáo lên huyện và huyện đã báo cáo con đường đã giải quyết và có văn bản trả lời cho em rõ ràng. nhưng lần này xã lại hòa giải không thành . hiện tại văn bản lúc 2018 với kết quả giải quyết hòa giải hiện tại không giống nhau, trường hợp xin các vị luật sư vấn giúp xã có làm sai không. cám ơn các anh chị luật sư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *