Xin ad duyệt bài

Xin ad duyệt bài
– mình bị nyc vào ních đọc chộm tn và lưu những hình ảnh của mình và ny hiện tại của mình,mình yêu cầu cô ấy xoá ảnh và thoát khỏi ních nhưng cô ấy k chấp thuận giờ phải ls ạ ?


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *