Xác định tội danh chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có,làm c…

Xác định tội danh chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có,làm cho các cơ quan tiến hành tố tụng lúng túng, rõ khổ./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *