Việt Nam khai báo sức khoẻ toàn dân từ 10/3

news.zing.vn

Việt Nam khai báo sức khoẻ toàn dân từ 10/3

Covid-19 : Phó thủ tướng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức, các công cụ công nghệ để chậm nhất là từ sáng 10/3 thực hiện khai báo sức khoẻ toàn dân trên toàn quốc.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *