“Viên chức có được tham gia GÓP VỐN vào công ty TNHH 2 thành viên trở lên được không…

“Viên chức có được tham gia GÓP VỐN vào công ty TNHH 2 thành viên trở lên được không ạ?”
Vì em đọc K3 D18 LDN thì viên chức vẫn được tham gia góp vốn vào công ty TNHH Nhưng một khi góp vốn vào công ty TNHH thì sẽ là thành viên của công ty, mà đã là thành viên của công ty TNHH thì ai cũng sẽ được tham gia quản lý công ty(dựa vào K1 Điều 56 và Điểm h Khoản 2 Điều 56 thì tất cả các thành viên cttnhh đều có quyền Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty)
Em vẫn chưa rõ vấn đề này lắm ! Mong mọi ng giải đáp cho e ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *