Về luật bđs 2020: Hỏi: trường hợp cấp đổi, gộp 2 sổ 2002 và 2003 lại với nhau.

Về luật bđs 2020: Hỏi: trường hợp cấp đổi, gộp 2 sổ 2002 và 2003 lại với nhau.
Nội dung: thửa đất ở và thửa đất CLN, trên phần đất CLN có xây dựng k xin phép và k bị xử phạt năm 2003. Vậy khi cấp đổi gộp 2 sổ lại với nhau thì phần đất CLN theo luật có buộc phải chuyển thổ cư và chuyển thổ cư toàn bộ k ạ?
Mong nhận được sự tư vấn và dẫn luật, xin cảm ơn thành viền nhóm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *