Từ vụ Đồng Tâm, nghĩ về quá khứ và tương lai

Từ vụ Đồng Tâm, nghĩ về quá khứ và tương lai

Nhìn lại thì thấy nhiều quy định chính sách về giải quyết tranh chấp đất đai rất bất lợi cho người dân, nhiều quy định ngáng trở tước đoạt những quyền pháp lý rất chính đáng hợp pháp của con người.

Ví như khoảng chục năm trước, các quy định pháp luật về…

More

Từ vụ Đồng Tâm, nghĩ về quá khứ và tương lai

Luật sư Ngô Ngọc Trai đề nghị những giải pháp để thiết lập quy trình pháp lý 'công bằng cho giải quyết tranh chấp đất đai'.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *