Từ nay, thường dân không được quay phim, chụp hình lúc cảnh sát giao thông đang làm …

Từ nay, thường dân không được quay phim, chụp hình lúc cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ nếu không có sự đồng ý của họ theo văn bản số 1042/C67-P3 của cục cảnh sát đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) đang gây bức xúc dư luận.

Trích “Luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm rõ với những đối tượng có lời nói đe dọa, lăng mạ hoặc có hành vi chống đối CSGT đang thực thi công vụ [hoặc] quay phim chụp ảnh hoạt động TTKS, XLVP khi chưa được sự đồng ý của CSGT đang làm nhiệm vụ.

Nếu đúng là nhà báo thì tập hợp thông báo cho cơ quan chủ quản, nếu giả danh nhà báo thì tạm giữ, lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *