Từ 2021, 9 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

Từ 2021, 9 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

Từ 2021, 9 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

Theo quy định mới nhất của Luật Xây dựng sửa đổi bổ sung, từ năm 2021 sẽ có 9 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *