Từ 01/01/2020, công ty tài chính không được đòi nợ, nhắc nợ người thân của khách hàng | Amilawfirm

Từ 01/01/2020, công ty tài chính không được đòi nợ, nhắc nợ người thân của khách hàng | Amilawfirm

amilawfirm.com

Từ 01/01/2020, công ty tài chính không được đòi nợ, nhắc nợ người thân của khách hàng | Amilawfirm

Theo nội dung Thông tư 18/2019/TT-NHNN ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2020 sửa đổi, bổ sung một số quy định về biện pháp thu hồi nợ của các Công ty tài chính, cụ thể có những điể…


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *