trước mặt đất nhà e hàng xóm đem cây qua trồng có ý định lấn chiếm , e báo lên phườn…

trước mặt đất nhà e hàng xóm đem cây qua trồng có ý định lấn chiếm , e báo lên phường họ nói đất thuộc lộ giới nhà nước họ k giải quyết, nhờ ls tư vấn, cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *