Trong một số trường hợp như bị mất, thất lạc sổ bảo hiểm xã hội hoặc sổ bảo hiểm xã …

Trong một số trường hợp như bị mất, thất lạc sổ bảo hiểm xã hội hoặc sổ bảo hiểm xã …

Trong một số trường hợp như bị mất, thất lạc sổ bảo hiểm xã hội hoặc sổ bảo hiểm xã hội bị hư, bị rách thì chúng ta phải làm thế nào? trình tự, thủ tục, hồ sơ làm thủ tục cấp lại số bảo hiểm xã hội như thế nào?
?Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về vấn đề này.
THỦ TỤC CẤP LẠI SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI BỊ MẤT NĂM 2019


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *