Tôi sẳn sàng ký “Giấy Vay Tiền; HĐ tín dụng;Giấy nhận nợ” ….Đố ai đòi tiền được tô…

Tôi sẳn sàng ký “Giấy Vay Tiền; HĐ tín dụng;Giấy nhận nợ” ….Đố ai đòi tiền được tôi


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *