Tôi có mua một miếng đất và cọc 30 triệu nhưng giờ chủ đất hẹn lần hẹn lựa ko ra ký …

Tôi có mua một miếng đất và cọc 30 triệu nhưng giờ chủ đất hẹn lần hẹn lựa ko ra ký chuyển nhượng vấn đề này tôi có thể thưa ko ? Và thủ tục như thế nào giúp tôi với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *