tôi có mấy phòng trọ tôi cho gia đình ở tôi lấy 4k 1 số điện , có 1 đồng hồ k đăng k…

tôi có mấy phòng trọ tôi cho gia đình ở tôi lấy 4k 1 số điện , có 1 đồng hồ k đăng ký được điện 1 giá như mọi người nên tôi phải giả theo bậc thang , nên tôi phải lấy của mọi người 4k 1 số như thế có bị vi phạm luật k ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *