TỐ CHẤT CẦN CÓ Ở NGƯỜI LUẬT SƯ

Để trở thành luật sư giỏi thì yếu tố đầu tiên mà tất cả các ngành nghề đều yêu cầu đó là “Đạo đức nghề nghiệp”

Yếu tố thứ 2: Phải có nền tảng kiến thức tương đối tốt trong lĩnh vực mình cung cấp, thực hiện cho khách hàng. Ở nước ta thực trạng đào tạo và hành nghề thì một luật sư cái gì cũng biết, cũng làm nhưng không chuyên sâu.

Yếu tố thứ 3:Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, giải quyết vấn đề. Một Luật sư mà không có kỹ năng thuyết phục, giải quyết vấn đề thì không thể bào chữa hay bảo vệ cho thân chủ của mình được.

Yếu tố thứ 4: Có óc tư duy phân tích, logic: Một sự việc điều có hai mặt của một vấn đề, vì vậy nếu Một luật sư không phân tích được nhiều mặt của vấn đề thì chỉ là kẻ phiếm diện, không có óc tư duy logic thì sẽ “lộn xộn”, không đầu, không đuôi, không trình tự…

Yếu tố thứ 5: Ngoại ngữ tốt. Một Luật sư giỏi không thể tự vỗ ngực xưng tên mình giỏi khi mình không có khả năng giao tiếp, tiếp cận với vụ việc có sự tham gia của người nước ngoài, thậm chí cả tranh tụng vượt khỏi biên giới một quốc gia.

Và còn nhiều yếu tố phụ khác nữa…

Qua những gì tôi phân tích ở trên thì rõ ràng ở Việt Nam có luật sư giỏi là ít có. Bản thân tôi cũng chỉ là luật sư trung bình và hi vọng lứa sau này sẽ có luật sư đồng nghiệp đủ sức hội nhập quốc tế, vươn ra tầm quốc tế…

(Luật sư Nguyễn Đức Chánh)


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *