TÌNH ĐẤT 1

Máu nhỏ theo vũ khúc
Thánh thót giọt đàn bầu
Anh em như thủ túc
Chẳng dễ chia lìa đâu!

Vậy mà chốn rừng sâu
Vài ngàn một mét đất
Để cỏ leo bèo lấp
Bỗng thành vật tế thần!

Họ vốn là người thân
Chung ông bà cha mẹ
Đất xưa chưa xứt mẻ
Tình người còn vẹn nguyên!

Rồi các con lớn lên
Tách ra thành gia thất
Tách người rồi tách đất
Ba nhà chung lối đi!

Cuộc sống đôi ba khi
Chẳng thuận buồm xuôi gió
Lối đi chung ngày đó
Giận nhau đã rấp rong!

Quay vào nhờ nhà trong
Cho đi qua vườn sắn
Lâu rồi tâm của hắn
Thâm dần thành lòng tham!

Làm đơn ra ủy ban
Đề nghị hợp thức đất
Ông anh cả đã mất,
Chẳng giấy tờ chứng minh!

Ông chú cãi của mình
Từ một chín bẩy sáu
Bị đơn là ông cháu
Khẳng định cho đi nhờ!

Chứng cứ đã sờ sờ
Bản đồ 299
Bản đồ xanh và xịn
Nhưng quan toà bỏ qua!

Nhân chứng thì ba hoa
Những lời không trung thực
Vậy mà toà nhất mực
Vin vào để làm càn!

Cháu kháng cáo kêu oan
Nhờ Luật sư biện hộ
Mọi người đều tỉnh ngộ
Riêng toà vẫn u mê!

“Hoá ra họ bảo kê
Cho quan toà cấp dưới”
Khiến cho người chết đuối
Như vớ phải bọt bèo!

Bản án chẳng vị nghèo
Chẳng vị tình, vị nghĩa
Chẳng vị luật. Vị lễ
Và chỉ vị đồng tiền!

Khiến xã hội đảo điên
Lôi luật rừng ra xử
Tương tàn tình mẫu tử
Đất thành mồ chôn nhau!


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *