Tiền thưởng Tết có phải đóng thuế TNCN, TNDN và BHXH không?

Tiền thưởng Tết có phải đóng thuế TNCN, TNDN và BHXH không?

Việc thưởng Tết cho người lao động ở Việt Nam hình thành như là một văn hóa. Tùy vào kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu suất làm việc của người lao động mà doanh nghiệp sẽ căn cứ vào đó để thưởng tết. Nhưng việc thưởng tết có bắt buộc hay…

More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *