Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc tại Đồng Tâm

Câu hỏi dành cho dân luật ….Tranh chấp đất quốc phòng với dân ? Tại sao CSCĐ thi hành cưỡng chế? Mà khg là quân đội ?….Khi có án mang xảy ra việc tranh chấp đất QP và Dân ?Tại sao tòa án quân đội khg vào cuộc ? Mà áp dung luật HS đối với dân?

plo.vn

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc tại Đồng Tâm

(PLO)- Thủ tướng biểu dương tinh thần xả thân hy sinh của ba chiến sĩ cảnh sát cơ động, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm khắc vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *