Thông tư liên tịch số 17 và kỷ niệm về một vụ án ma túy

Thông tư liên tịch số 17 và kỷ niệm về một vụ án ma túy

Kỷ niệm sâu sắc khi “ giải cứu” bốn con người ra khỏi trại giam!

Thông tư liên tịch số 17 và kỷ niệm về một vụ án ma túy

Phiên toà diễn ra như bao phiên toà khác. Nghiêm trang, kỷ luật theo quy định của tư pháp quân đội. Hộ tống Hội đồng xét xử là hai hàng quân cảnh dương lê sáng quắc đứng theo hình chữ V. Giọng vị Kiểm sát viên đanh thép, rắn rỏi….


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *