Thân gửi các bạn đang, sẽ và đã là Luật sư!

Nhóm thành lập nhằm tư vấn cho những thành viên chưa am hiểu pháp luật. Nên hằng ngày có nhiều bạn gửi câu hỏi hoặc nội dung cần tư vấn lên trang.
Với tư cách là người am hiểu luật, và phát huy tinh thần thiện chí của trang, mình hi vọng các bạn sẽ trả lời hoặc tư vấn cho tất cả mọi người, ai cũng như ai, một cách chân tình và tận tâm nhất.
Đừng thấy ai đó muốn thuê luật sư hay nhờ làm việc gì rồi mới yêu cầu liên hệ. Không lẽ những bạn chỉ hỏi đơn thuần lại không giúp.
Mình thấy trang rất ít bạn vào trả lời hoặc tư vấn giúp thành viên, nên mới đăng bài này.
Hi vọng các bạn sẽ giúp đỡ thành viên nhiều hơn!

Thân Ái!


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *