Tăng mức cho vay đối với HSSV lên 1,1 triệu đồng/tháng/HSSV

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1196/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên (HSSV).

Cụ thể, mức cho vay tối đa đối với mỗi HSSV là 1,1 triệu đồng/tháng, tăng thêm 100.000 đồng so với trước đây.

Các khoản vay mới từ ngày 1/8/2013 sẽ được áp dụng mức cho vay này.

http://thuvienphapluat.vn/…/tang-muc-cho-vay-ho-tro-sinh-vi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *