Sổ hộ khẩu có liên quan đến việc đăng ký kết hôn không

Sổ hộ khẩu có liên quan đến việc đăng ký kết hôn không
Em cảm ơn mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *