SAU KHI UỐNG RƯỢU,BIA BAO LÂU THÌ LÁI XE?

SAU KHI UỐNG RƯỢU,BIA BAO LÂU THÌ LÁI XE?

SAU KHI UỐNG RƯỢU,BIA BAO LÂU THÌ LÁI XE?

Chúc các bạn năm mới 2020 lái xe an toàn.

SAU KHI UỐNG RƯỢU,BIA BAO LÂU THÌ LÁI XE?

Kể từ 1.1.2020 khi lái xe mà có nồng độ cồn, mức xử phạt sẽ rất nặng. Vậy, sau khi uống rượu, bia bao lâu thì bạn có thể lái xe? Điều này phụ thuộc nhiều vào lượng rượu, bia mà bạn uống, tuy nhiên một số thông tin bạn có thể lưu ý:

– Sau 6-12h, nồng độ cồn…

More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *