QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỜI HIỆU YÊU CẦU TÒA ÁN CHIA DI SẢN THỪA KẾ (bài viết phục vụ chuy…

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỜI HIỆU YÊU CẦU TÒA ÁN CHIA DI SẢN THỪA KẾ (bài viết phục vụ chuyên mục MỖI TUẦN MỘT VẤN ĐỀ)

Điều 623 Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015 quy định:
1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:
a) Di sản thuộc quyền sở hữu của…

More


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *