Phó chủ tịch ủy ban nhân dân nói ” tranh chấp mà hai bên có giấy chứng nhận quyền sử…

Phó chủ tịch ủy ban nhân dân nói ” tranh chấp mà hai bên có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải tranh chấp đất đai” và không đồng ý thành lập hội đồng hoà giải. Các anh em cho cao kiến đi ạ?


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *