Phạt chủ trọ thu tiền điện quá mức quy định

Phạt chủ trọ thu tiền điện quá mức quy định

Ảnh/Video

Gắn thẻ bạn bè

Thu hút tin nhắn

Ảnh/Video

Gắn thẻ bạn bè

Thu hút tin nhắn

Check in

Xem chung

Mời mua thẻ quà tặng

Phạt chủ trọ thu tiền điện quá mức quy định

Nguời cho thuê nhà thu tiền điện của nguời thuê nhà cao hơn giá quy định thì sẽ bị phạt tiền:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *