Phản tố trong vụ án ly hôn – Tạp chí TAND điện tử

Phản tố trong vụ án ly hôn – Tạp chí TAND điện tử

tapchitoaan.vn

Phản tố trong vụ án ly hôn – Tạp chí TAND điện tử

Vụ án ly hôn cũng là vụ án được giải quyết theo tố tụng dân sự. Tuy nhiên, vụ án ly hôn có những đặc trưng, khác biệt so với vụ án dân sự thông thường. Quan hệ phản tố vốn là vấn đề phức tạp, là vấn đề có sự nhận thức …


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *