PHẢI LÀM NGHỀ KHÁC

PHẢI LÀM NGHỀ KHÁC

– Này con yêu! Anh cả thì học kinh tế, anh hai học tài chính. Sao con không theo gương các anh mà lại đi học luật?

– Nếu con không học làm luật sư thì sau này ai sẽ cứu hai anh con đây?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *